Kurs uzupełniający – ze sztucznej ściany w skały

Jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Zasadniczo przeznaczony dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie, od decyzji prowadzącego instruktora zależy dopuszczenie do kursu osób, które podstawowe umiejętności zdobyły poza kursami.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: dwa dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Absolwent: otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć:

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Technika wspinania: zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

3. Zakładanie stanowisk do wędki (stanowiska gotowe – sposób wykorzystania, stanowiska własne).

4. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania; prowadzenie liny.

5. Węzły i ich zastosowanie: taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, broker, stoper taśmowy, podwójny zderzakowy; przenoszenie liny.

6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.

7. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.

8. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.

9. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

10. Podstawy technik linowych. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; wychodzenie po linie, odzyskiwanie liny.

11. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

12. Skale trudności używane w skałkach, style wspinaczkowe, przewodniki, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.