Puchar Regionalny w boulderingu – Rzeszów 2020

Rzeszowski Klub Wysokogórski wraz z Polskim Związkiem Alpinizmu mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież na Regionalny Puchar PZA w boulderingu. Zawody odbędą się dnia 12 grudnia w Centrum Wspinaczkowym Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”.

Zawody rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych krasnali, dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych. Zawody wliczane są do rankingu Pucharu Małopolski 2020 we wspinaczce sportowej – w Rzeszowie odbędzie się podsumowanie cyklu i wręczenie trofeów za cały Puchar.

1. Organizacja

Rzeszowski Klub Wysokogórski

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Podkarpackie

3. Uczestnictwo

W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące kluby z województw: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. O uczestnictwie w zawodach decyduje przynależność do Klubu z danego województwa, w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

Kategorie wiekowe – chłopcy i dziewczynki:

  • Krasnale – do 7 lat,
  • dzieci młodsze – 8 – 9 lat,
  • dzieci – 10 – 11 lat,
  • młodzicy – 12 – 13 lat,
  • juniorzy młodsi – 14 – 15 lat.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.
Termin zapisów upływa dnia: 10.12.2020

5. Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatne w dniu zawodów podczas rejestracji.

6. Miejsce zawodów

Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”
35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 19A

7. Harmonogram

Sobota, 12.12.2020

8:00 – 9:00 rejestracja w kategoriach krasnale / dzieci młodsze / dzieci
9:15 – 11:30 rywalizacja w kategorii krasnale / dzieci młodsze / dzieci
11:00 – 12:00 rejestracja w kategoriach młodzicy / juniorzy młodsi
12:15 – 14:30 eliminacje młodzików / juniorów młodszych
12:30 ogłoszenie wyników rywalizacji w kategoriach krasnali / dzieci młodszych / dzieci
12:45 ceremonia dekoracji w kategorii krasnale / dzieci młodsze / dzieci
15:00 ogłoszenie wyników eliminacji w kategoriach młodzicy / juniorzy młodsi
15:15 zamknięcie strefy izolacji dla młodzików / juniorów młodszych
15:30 – 18:30 finał młodzików / juniorów młodszych
19:30 ceremonia dekoracji w kategoriach młodzicy / juniorzy młodsi

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie.

8. Osoby oficjalne

Kontakt do organizatorów: Edward Twardowski tel. 502-338-620, Adam Nowak tel. 798-521-632

9. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Podczas zawodów uprasza się o przestrzeganie wszystkich aktualnie obowiązujące przepisy, procedury i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawodników, kadry szkoleniowej i obsługi technicznej podczas epidemii Covid-19. Obiekt zapewnia środki do dezynfekcji rąk.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

  • W całym obiekcie obowiązuje konieczność noszenia maseczek lub innych elementów zasłaniających usta i nos. Zawodnicy podczas rozgrzewki i startu nie mają takiego obowiązku,
  • Preferowane jest używanie magnezji w płynie,
  • W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania,
  • Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów między uczestnikami i publicznością,
  • W zawodach nie uczestniczy publiczność – wstęp na obiekt mają jedynie zawodnicy, trenerzy i rodzice (opiekunowie) startujących zawodników – osoby te podczas rejestracji będą proszone o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego (lista covidova),

źródło: pza.org.pl