BOULDERMANIA

Organizator: FlyWall – Centrum wspinaczkowe
Termin: Listopad 2019 – kwiecień 2019

§1
Liga boulderowa składa się z sześciu dwutygodniowych edycji eliminacyjnych oraz jednodniowej edycji finałowej.
W czasie trwania każdej edycji zawodnicy mają nieograniczony czas (dni) na patentowanie problemów. Końcowy wynik to suma punktów uzyskanych przez cały okres trwania danej edycji
§2
W każdej edycji wyłonieni zostaną zwycięzcy w danej kategori: Kobiety, mężczyżni.
§3
Punkty zdobywane w edycjach eliminacyjnych stanowią podstawę dla kwalifikacji do finału ligi boulderowej*, który przewidziany jest tylko dla ośmiu najlepszych zawodników i zawodniczek startujących..
*regulamin rundy finałowej zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
§4
W każdej edycji będzie przygotowanych między 20 a 30 zróżnicowanych boulderów. Zaliczenie Boulderu polega na przytrzymaniu (kontrolowaniu) ostatniego chwytu dwoma rękami tzw TOPU. Punktacja 1 pkt za bonus. 3 pkt za Top.
§5
Zawodnik musi rozpocząć każdą próbę z oznaczonych chwytów i stopni z pozycji zdefiniowanej – oznakowane miejsca dla obu rąk i obu stóp.
§6
Każdy zawodnik samodzielnie uzupełnia otrzymaną od organizatora kartę startową, którą otrzymuje w momencie wejścia na ścianę w dniu pierwszych prób i w tym dniu oddaje kartę startową. Jeżeli Zawodnik w późniejszych dniach poprawi wynik zostanie wprowadzona korekta.
§7
Opłata za udział w jednej edycji ligi boulderowej (nierównoznaczna z jednorazowym wejściem do obiektu) wynosii 5 PLN.
§8
Organizator przewiduje nagrody dla zawodników biorących udział . Nagrody będą losowane po zakończeniu każdej z edycji
§9
Każda osoba biorąca udział w lidze musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) celem publikacji wyników oraz losowania nagród.
§10
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.