Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych.

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

 Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: 3 dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

– liny i repsznury

– uprzęże biodrowe

– karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

– ekspresy

– taśmy

– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

– stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)

– buty

– akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny,

– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego,

– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego; zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;

– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

5. Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;

6. Nauczanie techniki wspinania:

– wykorzystanie chwytów i stopni;

– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

– wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

7. Podstawy technik linowych:

– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe;

– wychodzenie po linie.

8. Skale trudności używane w skałkach, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;

– praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;

– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

– budowanie stanowisk do wędki;

– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

– zakładanie stanowisk zjazdowych;

– przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;

– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

– zjazd ze stanowiskiem pośrednim;

– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

– wychodzenie po linie (prusikowanie);

– technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;

– przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.