zapisy – Szczepan Podolec

Szczepan Podolec – Instruktor Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu. Licencja nr 429.
W swojej pracy instruktorskiej dużą uwagę przywiązuję do motoryki ruchu podczas wspinania. Głównym celem zajęć jest poprawa i doskonalenie techniki. W późniejszym etapie proces treningowy staję się coraz bardziej ukierunkowany pod konkretną dyscyplinę wspinaczkową jak np. bouldering czy wspinaczka z liną.
Zajęcia odbywają się w większości na panelach bulderowych, gdzie asekurację tworzy materac. Bliskość wspinacz / instruktor umożliwia szybką korektę błędów, co pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu.

Uwzględniam zawsze predyspozycje każdego wspinacza indywidualnie i często dobieram obciążenia pod daną osobę. Trening jest przeze mnie planowany w systemach blokowych. W pracy z dziećmi szczególną uwagę zwracam na trening ogólnorozwojowy. Trening wspinaczkowy dzieci odbywa się najczęściej przez zabawę.
Wspinanie prowadzone po odpowiednim przygotowaniu kondycyjnym, technicznym i pod nadzorem instruktora jest mało kontuzyjne, bezpieczne, wpływające na rozwój fizyczny, uczące świadomego podejmowania decyzji, skupienia uwagi i cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Moje dziesięcioletnie doświadczenie wspinaczkowe, jak i wiedzę zdobytą na kursie instruktora wspinaczki sportowej Polskiego Związku Alpinizmu wykorzystuję do prowadzenia ciekawych zajęć dostosowanych zawsze do indywidualnych możliwości i oczekiwań uczniów. Treningi przygotowują do wspinania rekreacyjnego i sportowego w skałach lub startu w zawodach.

Często można mnie spotkać w podkarpackich piachach, które są najpiękniejszymi skałami na świecie. Zapraszam do wspólnego wspinania.
Kontakt:
tel: 666085249
e-mail: szczepan_6@wp.pl