Jest szansa na reaktywację Lubelskiej Kotłowni

Zdecydowana większość osób związanych ze wspinaniem słyszała co nieco o lubelskiej Kotłowni – swego czasu jednej z największych i najciekawszych boulderowni w Polsce. Przez wiele lat gościliśmy wspinaczy z całej Polski i zagranicy na bijącym rekordy frekwencji BoulderFeście. Budowana i rozwijana siłami i środkami członków naszego Klubu od 1998 roku  boulderownia mieszcząca się w Centrum Kultury Fizycznej UMCS została w wyniku decyzji władz UMCS rozebrana w grudniu 2014 roku. Był to najdotkliwszy cios jaki spotkał lubelskie środowisko wspinaczkowe.

Baner1procent

Wydawało się, że to już koniec Kotłowni, jednakże nie odpuściliśmy i przez ostatnie półtora roku wszelkimi sposobami próbowaliśmy znaleźć nowe miejsce i odbudować ścianę. I choć w chwili obecnej KW Kotłownia wciąż nie posiada żadnego obiektu umożliwiającego trening naszych zawodników oraz prowadzenie zajęć wspinaczkowych, to jednak przed lubelską społecznością wspinaczy pojawiła się szansa reaktywacji Kotłowni.

W 2016 roku nasze marzenia mają szansę na realizację – dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaoferowano nam pomieszczenia, w których powstanie nowa ściana wspinaczkowa i siedziba klubu. Dnia 29 października 2015 roku  podpisaliśmy list intencyjny dotyczący „realizacji wspólnego przedsięwzięcia, którego przedmiotem będzie stworzenie i prowadzenie przez AKWK  sztucznej ściany wspinaczkowej i urządzeń wspinaczkowych w budynku Centrum Spotkania Kultur w Lublinie”. Moment podpisania umowy użyczenia pomieszczeń jest już coraz bliższy. 

Pragniemy, aby nasz nowy obiekt umożliwił nam kontynuowanie dotychczasowego modelu funkcjonowania klubu. Jesteśmy organizacją typu non-profit i jednym z ostatnich środowisk w Polsce starającym się prowadzić obiekt wspinaczkowy o charakterze niekomercyjnym, szeroko dostępnym dla wszystkich chętnych. Przez szereg lat funkcjonowania ściany ekipa Kotłowni pracowała i działała na zasadzie wolontariatu. Starą Kotłownię budowaliśmy własnymi rękami, z ogromnym nakładem sił i dobrowolnie zebranych środków finansowych. Niestety, w świetle obecnych przepisów ten sposób budowy ściany jest już niemożliwy, więc aby reaktywować Kotłownię musimy zlecić projekt i wykonawstwo profesjonalnej firmie projektującej i budującej ściany wspinaczkowe. To z kolei wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych, którymi Klub nie dysponuje. Dlatego też termin wykonania inwestycji jak i ostateczny kształt obiektu uzależnione są od hojności naszych darczyńców.

Zwracamy się zatem do wszystkich członków Klubu, sympatyków i przyjaciół z Lublina i z całej Polski, wszystkich wspinaczy miło wspominających Kotłownię i zmagania na BoulderFeście, z prośbą o pomoc i wsparcie w zdobyciu środków na przeprowadzenie prac projektowo-budowlanych. Klub Wspinaczkowy Kotłownia od listopada 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Status OPP oznacza, iż możemy otrzymywać wsparcie z Waszej strony w postaci 1% podatku wynikającego z zeznania podatkowego. Kwotę darowizny pieniężnej, innej niż „1%”, dokonanej na rachunek bankowy naszego Klubu (np. na podstawie zawartej umowy darowizny), można odliczyć od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i 10% w przypadku osób prawnych (art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

JAK PRZEKAZAĆ 1 % DLA KW KOTŁOWNIA

Po wyliczeniu należnego podatku, wpisujemy kwotę którą chcemy przekazać dla KW Kotłownia w wysokości nie większej  niż 1% podatku w końcowe rubryki odpowiedniego formularza podatkowego. Należy również wpisać nasz nr  KRS: 0000364857 oraz nazwę: KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA.

Resztą zajmie się już Urząd Skarbowy, który przekaże nam pieniądze od darczyńców w ciągu 3 miesięcy.

Więcej szczegółów: http://kotlownia.org/

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie i dziękujemy za pomoc,

To od Was w dużej mierze zależy, czy będziemy mieli gdzie trenować i realizować naszą PASJĘ!!!

ekipa Kotłowni