III Rzeszowska Liga Boulderowa

Na początku października wystartowały zmagania III Rzeszowskiej Ligi Boulderowej. Pierwsza runda już za nami a w tym tygodniu 07-13.11.2017 CW Baltoro serwuje kolejną porcję wybornych baldów.

Zasady ogólne RLB:

Edycje ligi boulderowej rozgrywane będą w każdy pierwszy tydzień miesiąca (od poniedziałku do niedzieli).

W każdej edycji uczestnicy mają do pokonania 20 problemów wspinaczkowych o różnej trudności. Linie problemów wyznaczają kolory chwytów i struktur. Jeżeli na strukturze znajduje się chwyt w kolorze danego boulderu oznacza to, że przy pokonywaniu tego problemu można używać danej struktury nawet jeżeli jest ona innego koloru. Chwyt, lub chwyty startowe oznaczone są tasiemkami, obok nich umieszona została karteczka z numerem danego problemu. Dodatkowo na boulderach oznaczony jest chwyt Bonus (tasiemki z literą „B”) i chwyt końcowy TOP (tasiemka z napisem „TOP” i numerem bobuleru). Wspinaczka na problemach odbywa się podczas ogólnodostępnych godzin otwarcia Centrum Wspinaczkowego Baltoro (zawodnik/zawodniczka ma jeden dzień, wybrany przez siebie na pokonanie boulderów). Każda osoba, która wyrazi chęć udziału w rywalizacji wpisywana jest do ogólnodostępnej tabeli z wynikami – aktualizowane wyniki publikowane są na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Opłata startowa to 5 zł (każda edycja traktowana jest oddzielnie).

Sędziowanie i punktacja

Punktowane są tylko te próby, które rozpoczęły się z chwytów i stopni oznaczonych jako startowe. Wspinaczkę należy rozpocząć z chwytu startowego trzymanego oburącz i z oznaczonych stopni/a. Na boulderach punktowane są chwyty oznaczone jako BONUS i TOP. Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli zawodnik utrzyma TOP obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPU oraz utrzymanie TOPU tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej. Zrobienie przystawki w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane.

Finały

Do finału wchodzi najlepsza szóstka zawodniczek i zawodników, którzy uzyskają największą ilość TOPÓW i BONUSÓW w pięciu edycjach ligi (wyniki będą brane z pięciu najlepszych edycji).

Formuła finałów: Zostanie ogłoszona miesiąc przed finałami.

Karta zawodnika i wyniki 

Każdy zawodnik biorący udział w zmaganiach ligi otrzymuje indywidualną kartę zawodnika, na którą sam wpisuje swój wyniki. Organizator nie odpowiada za braki w aktualizowaniu kart z wynikami, wszelkie roszczenia z tym związane nie będą rozpatrywane. Wyniki z indywidualnych kart zawodników przenoszone są do ogólnodostępnej tabeli wyników, która stanowi podstawę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji w danej edycji. Oficjalne wyniki i rankingi publikowane są na stronie internetowej Centrum Wspinaczkowe Baltoro i na profilu FB. Lista obecności stanowi jedyną podstawę do obliczania frekwencji, w interesie każdego uczestnika jest wpisywanie się na nią. Informacja o frekwencji dostępna jest u organizatora.

Wyniki i nagrody

Wyniki w każdej edycji obliczane są na podstawie ilości zdobytych topów i bonusów na boulderach. Wyniki w klasyfikacji generalnej obliczane są na podstawie sumy topów i bonusów każdej edycji. W przypadku miejsc ex-aequo dopuszcza się rozegranie super finału. W każdej kategorii do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu i akcesoriów wspinaczkowych! Nie masz szans na podium? Mimo wszystko masz szansę wylosować nagrodę, które zostaną rozlosowane po każdej z sześciu edycji II Rzeszowskiej Ligi Boulderowerj!

UWAGA!!! Organizator może skrócić czas trwania ligi z przyczyn niezależnych od organizatora!

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym komunikacie wszelkie decyzje podejmuje organizator.

Osoba odpowiedzialna za organizację III Rzeszowskiej Ligi Boulderowej:

Krzysiek Szalacha  tel: 531169149  email: krzysiekszalacha01@wp.pl

Terminy III Rzeszowskiej Ligi Boulderowej:

Edycja I: 02-08.10.2017

Edycja II: 07-13.11.2017

Edycja III: 04-10.12.2017

Edycja IV: 08-14.01.2018

Edycja V: 05-11.02.2018

Edycja VI: 05-11.03.2018